Search form

Hibru 10:7

7Eau hiloa mai ele, eau veia maie mago

“Tahalo Uru, eau omai raragiti

veia ge tilimuli la masasagala taume,

eau ge piligi la mahulila taku,

mai La Buk Tabu Ale Pala eia veitia.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index