Search form

Hibru 11:12

12Eala, eia matagagati tegatou mai ele veia loio moli te haruala e Abraham, eia uru pepehoti, hagagaviti ge peho, egiteu la hilila ale usu sesele goio sibitala. La giligi giteu e tutubula mulimuli eia usu pepeho mai la magasa la mago, mai tai egiteu la matatabu oata te la mori.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index