Search form

Hibru 11:18

18Eala moli pala muga, La Tahalo Uru eia veipalatiale Abraham te latula e Isak mago “Oio te latumu moli, egiteu e tutubumu ge sibitala.” Eia lolotia mai ele, eala moli eia roromuli La Uru, eia veia ge bili e latula, veia ge vaabila soio te La Uru ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index