Search form

Hibru 11:21

E Iakob

21Mai etato ge gabutatala tai la tautaulailo te Iakob. Eia hagagaviti ge peho, eia sau la toho tetala, eia goio hiliti soata. Me oio moli te la tautaulailo tetala ale vagari sesele, eia goio lagu tugu, eia lotu tavu La Uru, eia goio toi la vibalavala soio te tubula, e latule Iosep ilua.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index