Search form

Hibru 12:1

Etato ge mata moli solagu te Iesus sekela

1Etatou ale te Kraist, etato mai ale harari te la vipepepela. Egiteu la tahalo la tautaulailo ale alaura kara igoie, egite mapaiti, egite mai ale malelei, egite magiri galili etatou veia ge hiloa veia etato ge hari tigi, ka ouka. Taritigi etato ge kai taro la papaga ale vitikumu la kabili gatou, mai la vulovulo la iruru ale kisi tola etatou, etato ge hari tigi te la vipepepela, ale e Kraist vipou etatou ovola, etato kama ge geho.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index