Search form

Hibru 12:17

17La veimulipolola alele, etato tomi rovia. Mulimuli e Sau goio gabutatala rivu lou, eia tali tavu e tamala veia ge abi rivu la vibalavala tetala, eala moli oukati. Eia kama koramulia ge vulo la gabutatalala te tamala, e tamala goio kisu taroa, eia kati toi la vibalavala soio tetala, e maura galo.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index