Search form

Hibru 2:16

16Mai eia matagagati mai ele veia La Uru, eia kama visuli egiteu la angelo mai ele, ouka, la visuli alele eia puru somai tegatou la valalua la vovo, mai La Buk Tabu Ale Pala eia veia, eia suli “etatou la hilile Abraham.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index