Search form

Hibru 2:4

4Me La Uru goio vitikumu lou la merera tegiteu la bilalaha tetala te la golu la karutula me la irovilala tai te la vagagarila. Eia abi taia giteu la vaabila te La Kalulu La Marokala, mai te la masasagala tetala, ale ge koramuli egiteu te la igogolu la valolo tetala veia la valalua me hatavivile ge gabu tikumu la merera tegiteu ale valolo te Latula.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index