Search form

Hibru 6:1

Etato ge vagari veia ge sau tola la merera te La Uru

1Umala amuto ge pou tola moli te la siloko la vimari te la valolo ale taritigi te Kraist. Taritigi amuto ge suku moli solagu, amuto ge sagaiti sesele te la merera tomi tetala ale tikumu. Umala amuto ge pou susuku agi te la merera tomi ale egite valolo pala muga amutou ovola veia amuto ge vulo halaba, veia amuto ge hele taro mai ele la vulovulo ale kama kokora te la pileho, veia amuto ge tautaulailo te La Tahalo Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index