Search form

Hibru 9:13

13Te la vulovulo la lotu ale pala, egiteu e pris ge bili la kau ale la togo, uka la mee, egite ge abi la kasosola ge lugu volu la vovo giteu la valalua ale egite poloti la merera te La Uru veia la kasoso alele ge pigi robo la iruru tegiteu mai ele. E latu la kau tai, egite ge bilia ge gutua, egite ge abi la buburola, ge vali robo tai la vovo giteu la tahalo la iruru ovola. Me oio te la vulovulo la kasoso me la buburo mai ele, egite ge vimaroka egiteu, koramuli egite ge magiri maroka te la lotu. Eala moli egite kama ge maroka sesele, la vulovulo alele eia logala moli.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index