Search form

Iakob 2:11

11La vuhula eia toi la merera usu somai tegatou, mai umala ovo tataro le tabaramu e rutula, umala bilibili, la merera tomi moli mai ele. Mai eme ge pou tataho te la taulaila, eala moli eme bili e tabaramu, alele eme la tahalo la iruru, me la merera ale eme kama poloa eia kama ge vimahulime, ale moli eme polotia eia ge vitilome, eme ge vilua.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index