Search form

Iakob 2:21

21E tubu gatou e Abraham alaura, eia kisi e latula la posolagu, e Isak, oata te la poro veia ge bilia mai la vaabila soio te La Tahalo Uru. Eia roromuli La Tahalo Uru mai ele, tio La Tahalo Uru lege sisigi leia, eia toia mai ele veia e Abraham eia la tahalo la marokala tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index