Search form

Ioanes 1:45

45Tio e Pilip goio hilo vuti e Nataniel, eia varutu moliala mago “Amite hiloti la tahalo ale e Moses kekesiti leia oilo te La Buk Tabu Ale Pala, mai tai la kekesi tegiteu la bilalaha ale pala vikara ovola. La isala e Iesus, eia la tau Nasaret, eia e latule Iosep.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index