Search form

Ioanes 12:35

35Goma, e Iesus veia giteu mago “La matagaga kama ge pou tabaa omai tamutoue. Me ale igoie amuto so sau tatola la matagaga, goio amuto ge tatuga te la matagaga. La vuhula la maligoma souka ge pigi robo amutou. Mai la tahalo tatuga te la maligoma, eia kama hilo tigi la gauru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index