Search form

Ioanes 13:19

19Ale eia soukama igoa, eala moli eau veipala mugatia mutou ovolae. Tiele mai eia ge sibitala mai eau veitiae, tio amuto ge taua la ilo mutou takue veia eau moli la tahalo ale loio seseleti te La Tahalo Uru veia ge vimahuli amutou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index