Search form

Ioanes 13:33

33Amutou e latatugu, eau ge vipou tomi le amutou bakisi moli, kamati ge tabaa, mulimuli amuto ge papaa eau. Mai pala eau veitia giteu la mulugalugao, mai ale igoie eau vei taitia mutou ovola maie veia amuto kama koramulia ge goio la mautu ale eau ge goio vola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index