Search form

Ioanes 14:3

3Ale eau ge goio ge raragi la muli mutou. Tio mai eau ge raragi kaluvuti la muli mutouo, eau ge beu loua somai ge puli amutou soio taku veia amuto ge pou vikapopo leau oio vola. Eia ge mai ele, la mautu ale eau ge pou ovolao, amuto tai ge vikapopo leau ovolao.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index