Search form

Ioanes 14:31

31Eala moli eau vagari moli veia la valalua me hatavivile te la maututula tomi ge rovia veia eau gogo e Tete, me eau igo la igogolu sesele mai ale e Tete veitiagu ovola. Ioge, amuto ge hiliti, etato ge tuga.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index