Search form

Ioanes 18:35

35Goma, e Pailat ule baoli louala mago “Mave, eau la tau Iuda, ia, veia eau ge gabutala muli la merera la vigiriri tautavula tamutou lou? Egiteu e valaluamu lou, me egiteu e pris te la lotu tamutou e Iuda lou, egite kisime, me egite vaharime somai takue. Eme igoti la iruru ale mave sesele ale egite igo totolome ovola e?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index