Search form

Ioanes 19:23

23Tio, egiteu e soldia katu tolati e Iesus te la tauvalautuo, egite goio abi la lavalava me la papaga tomi tetala, egite tau mulila la tilalau ivaao, egite goio barerele giteu. Egite goio abi tai la kairobola tetala, eala moli eia la silahi ouka ovola veia egite ge silea ovola, eia viruru moli loata abia gotalo la gilesulao.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index