Search form

Ioanes 20:1

E Iesus mahuli rivu lou

(Matiu 28:1-8; Mark 16:1-8; Luk 24:1-12)

1Goio, te la haro ale mulimuli te la haro tabu, e Maria Magdala goio sibitala oio te la lulu la pileho te Iesus, te la utupolapolala, eia souka matagaga sesele, eia hilo la uati eia kati tabuli robo lou la mata la lulu la pilehole.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index