Search form

Ioanes 20:15

15Goma, e Iesus veiala mago “Tavile kokora, eme taitali ilava? Eme paa mulimuli ere?”

E Maria loloa mai ele, eia gabu molia veia eia la tahalo la vibaumuli la malilole, eia goio veiala mago “Tahalo uru, mai eme boletia, eme ge veiagu veia eme vitabulitia oiove, ila eau ge goio ge abi la pilelehola soio te la mautu tetalao.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index