Search form

Ioanes 21:7

7Goma, la tahalo la vimari ale e Iesus masaga seseleao, eia veiale Pita mago “Ale La Uru ele!” Tio e Saimon Pita loloa mai ele ale egite veia “La Uru ele”, tio eia goio kai la kairobola tetala ale eia kai tarotiale, la vuhula eia igogolu bulalahu moli, eia goio raga purusu sotalo la magole, eia puru soilo.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index