Search form

Ioanes 3:14

14Eia ge mai ale e Moses vituriti la puigolole taive soata oio te la hohoio, veia egiteu ale pepeho, mai egite ge mata tavua, egite ge mahuli, tio e Latu La Tahalo tai ge mai moli ele, egite ge vahilitia soata veia eia ge vimahuli amutou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index