Search form

Ioanes 8:19

19Tio, egite lolo la vikararala tetala mai ele, egite goio tahi rivu loua mago “Me e tamamu ove, e?”

Goma, e Iesus ule baoli loua giteu ele mago “Mai amuto kama roviau, eala amuto kama rovi e Tetele. Mai ge amuto ge rovitiau, tiele me amuto ge rovi tai e Teteo.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index