Search form

Ioanes 8:22

22Tiele, egiteu e Iuda goio vitahi baoli lou egiteu mago “Ilava sesele eia veia maie ‘Amuto kama koramulia ge goio te la mautu ale eau ge goio volao’? Soioge eia ge bili rivu lou eia, ia?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index