Search form

Ioanes 9:22

22Me egira vikara moli mai ele, la vuhula egira taga egiteu e Iudao, la vuhula egiteu la mulugaluga tauti la vigagiala maie veia mai ge la tahalo isasa ge veia e Iesus eia e Kraist, egite ge pitaroa veia eia kati ge lotulotu tomi legiteu e Iuda lou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index