Search form

Luk 10:35

35Mai galigeli lou, eia goio abia la tahalo la luma ilua la uati, eia veiala mago ‘Eme ge baumuli mugea, eau ge beu rivu loua somai, mai la uati ilua ale eau abitiamu ele, eia kama ge koramulia, eau ge vimatata rivu loua somai taume.’”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index