Search form

Luk 11:31

31Te la tapasi la haro, la tavile uru ale pou la mulugaluga otalo la gale e Siba, eia ge hiliti vikapopo le amutou la tuvu la valalua ale igoie, eia ge vitomu sasae la vulovulo mutou, La vuhula alaura eia hiliti loio te la igaga la maututula veia ge hari tavu e Solomon, ge lolo la tikumu la merera tetala. Me igoie la tahalo ale uruale Solomon, eiala guvitie.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index