Search form

Luk 12:18

18“Tio, eia goio gabutatala papai mai ele, eia goio sivutia mai ele mago ‘Eau ge igo maie: Eau ge lobe taro la lumaluma la tilalau la ilali taku, eau ge tigi halaba isahari ale ururu makapilapila lou. La ilali tomi taku, la golugolu taku tomi tai eau ge vagoiloa ovola,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index