Search form

Luk 13:14

14Eala moli la tahalo la vibaumuli te la luma la lotu, eia igo totolo, la vuhula e Iesus vimahuli la tavile te la haro tabu. Eia veia giteu la valalua me hatavivile mago “Etato la haro iuolo oio ale etato ge igogolu oio vola, amuto ge gomai ovolale veia eia ge vimahuli amutou. La haro tabu umala!”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index