Search form

Luk 16:1

La vikarara la tilovo te Iesus te la tahalo ale vibaumuli tataho la uati

1E Iesus goio soko lou la vikararala tetala soio tegiteu la valalua la vimari tetala, eia veia giteu mago “La tahalo la vuliti isasa, eia vipou la bilalaha tetala isa uru veia eia ge vibaumuli tomi la igogolu tetala. Eala moli la uru lolo vutitia veia la bilalaha tetalale, eia kama igogolu tigi sesele, eia vikaluvu bulalahu moli la papaga te la uru tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index