Search form

Luk 16:2

2Tio eia goio baha tavua, eia goio tahia mago ‘Ale la rova eau lolotia soio taume ele? Eme ge tau vikapopo la kekesi la uati taku tomi ale eme baumulia, eau ge mata muli la igogolu taume ele. Eau ge vikaluvume gageie.’

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index