Search form

Luk 18:29

29Goio, e Iesus baoli rivu loua giteu mago “Eia sesele, mai isa ge hiliti taro la mautu tetala ge tuga taro e rutula, egiteu e tabarabarala, egiteu e latatula tai veia ge goilo sesele te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index