Search form

Luk 2:38

38Ale e Simion vikara kaluvuti ele, la tavilele eia goio tuga tavu e Iosep miteu oio te la luma la lotu ele, eia vaisale La Uru, eia goio valolo la valalua me hatavivile ale oio lotulotu, veia la pepesole eia la tahalo la vimahuli sesele tegiteu e Iuda ale egite pou taitalia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index