Search form

Luk 20:14

14“Eala moli egiteu hiloa mai ele veia e latula loioti, egite goio viputumulia maie mago ‘Ale e latula seseleti loiole, la magasa tomi ale te tamala, eia ge mulimuli ge taholea. Etato ge bili taroa, la magasa tomi ale tetalale, etato ge taholea.’

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index