Search form

Luk 20:24

24“Abiagu isa somai e kina, eau ge hiloa.” Egite goio abiale Iesus e kina isasa mai ale eia masagea, tio eia goio tahiti egiteu mago “Omai te kinae, amuto hilo la halulule ere, me la isale ere tai egite kekesia omai ovolale?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index