Search form

Luk 21:34

E Kraist tutu tolea giteu la valalua la vimari tetala veia egite ge mata rara

34E Iesus goio solo lou la vikararala tetala soio tegiteu la valalua la vimari tetala, mago “Amuto ge mata rara tigi. La kalulu mutou soukama tilo te la vulovulo ale kama kokora mai la iliu pauala, la alipeila, me la gabutatala papaila te la vovo. Kama taritigi veia e Latu La Tahalo ge guvi, eia ge hilo vuti amutou oio tegiteu la vulovulo ale mai ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index