Search form

Luk 22:33

33Tio, e Pita loloa mai ele, eia goio veiala mago “Tahalo Uru, eau raragiti veia mai egite ge vagoilome te la luma la kilisi, eiau ge etalua tomi! Eau ge peho vikapopo leme!”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index