Search form

Luk 7:11

E Iesus eia vimahuli e latu la baharu oio la mautu e Nain

11Mulimuli lou ovola, e Iesus goio guvi oio la mautu bisi e Nain. Egiteu la valalua la vimari tetala, me egiteu la valalua me hatavivile usu tai, egite vitilimulimuli leia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index