Search form

Luk 7:29

29E Iesus vimari egiteu mai ele, egiteu la valalua me hatavivile usu me egiteu la valalua la ilabi la takes tai, egite gabu tikumu la merera tetala. La vuhula egite pala abi la vuluhi te Ioanes, me oio te la ilabi la vuluhi tetalale, egite veipalatia mai ele veia egite matagagati veia la gauru te La Tahalo Uru, eia sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index