Search form

Luk 8:28

28Eia goio hilo e Iesus sibitala tavua, eia kakuraha bara sesele, eia boru lagu tugu te la lagule Iesus, eia tola soata maie mago “Eme guviti veia ge igoau mave? Eme e Iesus, e Latu La Tahalo Uru Oata. Eau kaka gogogome veia eme umalati ge viligiligiau!”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index