Search form

Luk 8:42

42la vuhula e latula ale hatavile eia lea bara, hagagaviti ge peho. Eia e latula ouka isa lou ale hatavile, me la leavala te maura mai savulusa gete lua.

E Iesus loloa mai ele, eia goio soko la tuluga veia ge goio la luma te Iairas, eala moli la valalua me hatavivile vivi roboa, eia kama abi tigi la lolovi.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index