Search form

Luk 8:47

47Tio, la tavile lolotia mai ele veia e Iesus rovitia, la vovola pariri, eia goio boru lagu tugu te la vahale Iesus. Oio te la mata giteu tomi, eia veipalea veia eia pilau la lavalava te Iesus veia eia ge vimahulia, me eia veipala taia mai ele veia eia mahuli seseleti, eia posa tavileti lou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index