Search form

Luk 8:8

8Eala moli la vavua la vit isahari paru te la magasa ale taritigi, egite kusi tataho, egite goio balepa, la balepa giteu uru sesele.” Tio e Iesus vikara kaluvu mai ele, eia goio vitapasi la merera tetala soio tegiteu mago “Mai la tahalo isasa la gavusala oio, taritigi veia eia ge lolo la merera taku.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index