Search form

Mark 10:38

38Goio, e Iesus koli la merera tegirua, eia tovo mulia girua veia eia ge lapu la gabutatalala tegirua te la iligiligi tetala me la pileho tetala. Eia goio veia girua mago “Amulua kama rovi tigi la paga ale amula kakea. Mave, amula ge koramulia ge liu tai te la kap la iligiligi ale eau ge liu ovola? Amula koramuli tai la iligiligi ale eau ge ligi ovola? Amula koramuli tai la vuluhi ale egite ge vuhiau ovola?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index