Search form

Mark 10:52

52Tio, e Iesus goio veiala mago “Ioge, eme mahuliti, la vuhula eme tautaulailo seseleti taku veia eau koramulia ge vimahulime. Eme ge tuga.” Tio oio moli ovolale la matala ilua mata pulalatio, la tahalole eia goio mulimuli lou e Iesus te la gauru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index