Search form

Mark 14:41

41Goio, e Iesus goio kaka lou, mulimuli eia goio beu loua soio tegiteu la vaka tolula, egiteu oio mavutati lou. Tio eia goio veia giteu mago “Amuto mavutati lou, ia? Korati ele, la mata la haro guviti ale egite ge sugu taro e Latu La Tahalo soio tegiteu la valalua ale kama kokora.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index