Search form

Mark 14:70

70Eala moli e Pita loloa mai ele, eia goio tahi taro lou.

Goio, tabaa bakisi, la valalua isahari ale magiri hagagavi te Pitale, egite goio veiala mago “Eia sesele, eme la tahalo isa tegiteu ele, la mautu taume e Galilea.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index