Search form

Mark 15:14

14E Pailat loloa mai ele, eia goio tahi egiteu mago “Ilava? Eia igo la iruru ale mave?”

Eala moli egite goio tola vagari sesele lou soata, egite karasuku pepehoa mago “Katu tolea te la tauvalautu.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index